1. Wycieczki po slumsach, czyli gdzie się podziała podmiotowość i sprawczość mieszkańców (in Polish) –>  READ

2. Going Beyond Poverty Tourism? The Narratives of Kibera Residents and their Meanings Constructes within the frame of Slum Tours (in English)  –> READ

3. Between Imaginative and Corporeal Slum Tour Vocabularies of Favela Tourism in City of God (in English) –>  READ

4. Obraz Kibery i jej mieszkańców w relacjach odwiedzających, konferencja naukowa Tradycja i nowoczesność w Afryce. Społeczeństwo – polityka – gospodarka – kultura, 18-19 maja 2015, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn. –> READ

5. Jak mieszkańcy Bwaise, najwiekszego slumsu Kampali, postrzegają odwiedzających, IV Kongres Afrykanistów Polskich, 26-28 listopada 2015, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne / Muzeum Miejskie w Żorach, Żory –> READ

6. Constructing Kibera – slum tours as the area of place-making processes, konferencja naukowa: From Stigma to Brand: Commodifying and Aestheticizing Urban Poverty and Violence, 16 – 18 luty 2017, Ludwig-Maximilians-Universität, Monachium –> READ

7. Images of Kibera – Constructing images of Kibera – the biggest slum of Nairobi, by its residents, konferencja naukowa: The Anthropology of Encounters:  Frictions in the Past, Present and Future, 4 – 5 listopad 2016, Hungarian Cultural Anthropological Association (HCAA), Szeged. –> READ

8. Antropologia zaangażowana w ramach badań terenowych w kenijskim slumsie, konferencja naukowa VI Transdyscyplinarne Sympozjum Badan Jakościowych, Między poznaniem a zmianą. Postępy, kontrowersje, perspektywy współczesnych badań jakościowych, 20-21 czerwca 2017, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. –> READ

9. Is visiting Kibera slum, in the frame of guided tour organized by its residents, ethical? Konferencja naukowa: International Conference on Tourism, Ethics and Global Citizenship, 3-6 lipca 2017, Saxion University of Applied Sciences, Apeldoorn.  –> READ

10. Od kultury ubóstwa do kultury slumsu. O życiu prekariuszy w kenijskim slumsie, konferencja naukowa: V Kongres Afrykanistów Polskich, 23-25 kwietnia 2018, Uniwersytet Warszawski / Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Święty Krzyż.  –> READ